fbpx

Орална Хирургија

Оралната хирургија е гранка на стоматологијата која се занимава со екстракција на заби, отстранување на лезии околу корените на забите и хируршка корекција на гингивалните и коскените дефекти. Овие зафати се прават со локална анестезија и се тотално безболни.

ЕКСТРАКЦИЈА НА ЗАБИ

Доколку забот не може да се третира на конзервативен начин, се предлага негово вадење (екстракција)

Прочитај повеќе…

ЕКСТРАКЦИЈА НА ИМПАКТИРАНИ ЗАБИ

Импактирани заби се заби кои немаат место каде да изникнат (најчесто се тоа умниците), при што предизвикуваат воспаленија на гингивата

Прочитај повеќе…

РЕСЕКЦИЈА НА КОРЕНОТ НА ЗАБОТ

Ресекција на коренот на забот (Апикотомија): Кога индикацијата тоа го дозволува, (најчесто кај заби во фронтална регија), постои можност инфекцијата на забот да се излекува, без тој да мора да се вади

Прочитај повеќе…

РЕСЕКЦИЈА НА ФРЕНУЛУМ

Ресекција на френулум (Френулектомија): Кај децата почесто, а кај возрасните поретко, ресичката (френулумот) може да предизвика дијастема (простор) помеѓу горните 90 централни инцизиви заради висок припој

Прочитај повеќе…

НИВЕЛАЦИЈА НА КОСКЕНИОТ ГРЕБЕН

Нивелација на коскениот гребен: спаѓа во протетско-хируршки зафати каде што се отсрануваат коскените нерамнини на вилицата кои би биле болни при поставување на тотална или парцијална протеза

Прочитај повеќе…

Кеј Маршал Тито 22/1

2000 Штип, Македонија

+389 32 391 654

Информации/Закажување

Работно време:

Пон - Пет: 8:30 - 19:30 Сабота: 08:30 - 13:30

Закажи онлајн

info@drdonevski.mk