fbpx

Општа стоматологија

Забниот кариес претставува патолошки процес кој доведува до деминерализација на тврдите забни супстанци

Орална хирургија

Екстракцијата најчесто се врши во услови кога забот претрпел големо оштетување или распаѓање и не може да се спаси со третман на коренскиот канал

Ендодонција

Доколку забниот кариес прогредира и се продлабочи до забната пулпа (нерв), тогаш настанува воспалување на нервот

Протетика

Керамичка круна (навлака) се препорачува доколку на еден или повеќе заби постои губиток на забна супстанца

Имплантологија

Имплантот многу стабилно се поставува во коската со посебна процедура, а потоа на него се поставува коронка со што се добива вештачки заб

Кеј Маршал Тито 22/1

2000 Штип, Македонија

+389 32 391 654

Информации/Закажување

Работно време:

Пон - Пет: 8:30 - 19:30 Сабота: 08:30 - 13:30

Закажи онлајн

info@drdonevski.mk